Startsida
Butik

Fri frakt vid order över 499 :- |   15% rabatt på mängder av poolkemikalier

Baquacil produktserie för klorfri poolskötsel

BAQUACIL® PHMB 3 L

PHMB är ett unikt klorfritt desinfektionsmedel och den viktigaste produkten i BAQUACILbehandlingen av din pool. Med en PHMB-nivå på 30-50 mg/l säkerställs en kontinuerlig nedbrytning av de bakterier som överförs till vattnet. PHMB bör för bästa effekt användas tillsammans med BAQUACIL Check

BAQUACIL® pH-MINUS

Sänker poolens pH-värde. Ett för högt pH gör vattnet grumligt eller mjölkaktigt. Mät därför pH så ofta som möjligt. Håll pH-värdet mellan 7,4 – 7,6.

BAQUACIL® CHECK 3 L

Check används tillsammans med Baquacil
PHMB för att uppnå en extra effektiv desinficering
av poolvattnet för att säkerställa badvattnets
mikrobiella kvalitet.
Dosering: se doseringsschema

BAQUACIL® pH-PLUS

Höjer poolens pH-värde. Ett för lågt pH gör att vattnet angriper poolens metalldelar.
Håll pH-värdet mellan 7,4 – 7,6.

BAQUACIL® SHOCK 10 L

Shock är ett oxidationsmedel som avger aktivt
syre för nedbrytning av de organiska material som
de badande tillför poolen. Shock tillsätts periodvis
t.ex. en gång i månaden eller efter en dag med
hög badbelastning, men alltid innan en pool tas
i drift

BAQUACIL® FILTER

BAQUACIL® FILTER OPTIMIZER 3 L
Används i sandfilter för att återskapa filtrets fulla kapacitet. Löser upp och avlägsnar kalk och organiska material (fett och olja) i sandfiltret.

Konvertering från klor till Baquacil desinfektion

Baquacil PHMB kan inte användas tillsammans med klor
eller brom, då dessa ämnen kan ge missfärgat vatten. Eventuellt
klor eller brom måste därför neutraliseras.
En effektiv neutralisering utförs lätt genom tillsättning av 10 g
antiklor per m3
vatten.
Fråga din Baquacil-återförsäljare om råd för konvertering
från klor till Baquacil.

Driftstart Baquacil

Poolvolym PHMB CHECK SHOCK
10 m3 0.5 L 1.0 dl 2.0 L
30 m3 1.5 L 3.0 dl 6.0 L
50 m3 2.5 L 5.0 dl 10.0 L

Underhåll Baquacil

Poolvolym PHMB
Top-Up
CHECK
Veckovis
SHOCK
Månadsvis*
10 m3 0.25 L 1.0 dl 2.0 L
30 m3 0.75 L 3.0 dl 6.0 L
50 m3 1.25 L 5.0 dl 10.0 L

Vattenproblem och
hur du löser dem

Vid synlig algtillväxt i vattnet följer man dessa punkter:
1 – Borsta poolens sidor och botten dagligen under
behandlingen.
2 – Tillsätt en underhållsdos av Baquacil Check.
3 – Tillsätt en dubbel underhållsdos av Baquacil Shock.
4 – Filtrera kontinuerligt. Om poolen har sandfilter tillsätts en
dos Baquacil Flock vilket minskar den filtreringstid som
krävs för att göra vattnet klart igen.
5 – När vattnet börjar klarna dammsugs botten med sandfiltret
inställt på avlopp (waste). Filtret backspolas grundligt under
processen. Justera vattennivån i poolen.
6 – Mät PHMB-nivån och justera till 50 ppm.
7 – Om poolvattnet inte är klart efter 72 timmar utförs en
fullständig flockning med Baquacil Flock.

Otillräcklig filtrering är orsaken till de allra flesta vattenproblem i
poolen. Filtret bör vara i gång minst 8 timmar om dagen, även om
poolen inte har använts. Kom ihåg att högre badbelastning betyder
längre filtreringstid. Backspola endast sandfiltret när tryckmätaren
visar att det behövs. Om filtret är mycket smutsigt eller igentäppt
fungerar det inte effektivt även om man backspolar ofta. Det
rekommenderas därför att man minst en gång per säsong genomför
en kemisk rengöring med Baquacil Sandfilter Optimizer. Kom
ihåg att inte endast filtrera vatten från ytrenaren utan också ta en
del (20 %) från bottenuttaget i den djupa delen av poolen. Om
filtersanden är över tre år gammal bör man överväga att byta den.

Vattnet innehåller partiklar som är så små att de inte fastnar i
sandfiltret.
1 – Kontrollera filterfunktionen enligt ovan.
2 – Mät pH-värdet och justera till 7,4 – 7,6.
3 – Mät PHMB och justera till 50 ppm.
4 – Tillsätt en dos Baquacil Flock (se produktförpackningen).
5 – Filtrera kontinuerligt.
6 – När vattnet börjar klarna dammsugs botten med sandfiltret
inställt på avlopp (waste). Kontrollera om filtret behöver
backspolas under processen.
7 – Efterfyll poolen för att få rätt vattennivå.

Produkten har lagts till i din varukorg