Startsida
Butik

Fri frakt vid order över 499 :- |   15% rabatt på mängder av poolkemikalier

Delphin-Spa-Logo

Delphin Spa Skötselguide.

Välj nedan för att hoppa till rätt område

Snabbguide och bra tips

Snabbguide till idealvärden och produkterna

IdealvärdeJustera med
pH-värdet7,0 – 7,4DELPHIN SPA pH Plus
DELPHIN SPA pH Minus
Alkalinitetsvärdet80 - 120 mg/l (ppm)DELPHIN SPA Alkalinity Up
Hårdhetsgrad125 - 200 mg/l (ppm)DELPHIN SPA Hardness Up
DELPHIN SPA Kalkstabilisator
Klor1,0 - 3,0 mg/l (ppm)DELPHIN SPA Klor*
DELPHIN SPA Quick Tabs 20g*
DELPHIN SPA Klor Tabs 20g*
Aktivt syre5,0 – 8,0 mg/l
(2 timmar efter dosering)
DELPHIN SPA Shock*
DELPHIN SPA Shock Tabs 20g*
Brom2,0 - 3,0 mg/l (ppm)DELPHIN SPA Brom Tabs 20g*

pH-värdet måste vara rätt

Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité. Därför är det absolut nödvändigt att ställa in pH-värdet så att det ligger inom idealområdet 7,0 – 7,4. pH-värdet påverkar samtliga vattenvärden.

ph skala
  • Kan orsaka hud- och ögonbesvär
  • Kalkutfällningar
  • Desinfektionsmedlets verkan reduceras.
    Ju större avvikelsen är från det idealiska pH-värdet 7,4
    desto större är biverkningarna.
+7.6
  • Idealiskt pH-värde för spabadsvatten
- 7.0
  • Kan orsaka irritationer i slemhinnor och ögon.
  • Korrosion på metalliska delar

Rätt vattenbalans ger skonsamt badvatten

Justering av pH-värdet
Börja med att justera pH-värdet i ditt spabadsvatten. Är pH-värdet över 7,4 sänks det med DELPHIN SPA pH Minus. Är pH-värdet under 7,0 höjs det med DELPHIN SPA pH Plus. Obs! Ett kraftigt växlande pH-värde, kan bero på ett lågt alkalinitetsvärde.

Alkalinitet
Speciellt i spabad kan det vara svårt att ställa in korrekt pH-värde och pH-värdet kan också variera mycket kraftigt när man tillsätter ett pH-medel. För det mesta är ett för lågt alkalinitetsvärde orsaken till de stora variationerna i pH-värdet. Genom att höja alkaliniteten med DELPHIN SPA Alkalinity Up stabiliseras pH-värdet vilket underlättar inställningen av pH-värdet. Det optimala alkalinitetsvärdet ligger mellan 80–120 mg/l.

Hårdhet
Den ideala totala hårdheten är 125 – 200 mg/l. Vatten med en alltför låg hårdhetsgrad kan vara mycket aggressivt. Metalldelar korroderar och ytan kan angripas. Vattnets hårdhet bestäms huvudsakligen av mineraler i form av kalcium och magnesium. DELPHIN SPA Hardness Up tillför kalcium i vattnet och höjer på så vis hårdhetsgraden och garanterar en jämn hårdhetsnivå i vattnet.

Om vattnet är hårt finns risk för kalkutfällningar samt att vattnet i spabadet kan bli grumligt och missfärgat. Kalk och metalljoner förekommer i vanliga fall i löst tillstånd i vattnet, men om vattnet är för hårt kan det leda till avlagringar på väggar samt i filtret. DELPHIN SPA Kalkstabilisator sänker vattnets hårdhet och förhindrar på så vis utfällningar och avlagringar.

DELPHIN SPA pH Plus, 1kg

(1)
Ditt spabad bör alltid ha ett pH-värde mellan

DELPHIN SPA Alkalinity Up, 1kg

Det kan vara svårt att ställa in korrekt

Delphin Spa pH Minus, 1,5kg

Delphin pH minus sänker pH-värdet i vattnet. Ett

Delphin Spa Hardness Up, 1kg

Använd Hardness Up för att höja kalciumhalten/hårdheten i

Delphin Spa Kalkstabilisator

(1)
Delphin spa kalkstabilisator förhindrar utfällningar och avlagringar genom

Hygieniskt spabadsvatten

Små smutspartiklar, mikroorganismer och bakterier förs med ner i spabadet av de som badar och från omgivningen runt badet. För att motverka att bakterier förökar sig måste man desinficera spabadsvattnet på ett varaktigt vis och ta död på mikroorganismer. Desinfektionen görs med olika metoder som är baserade på klor, aktivt syre eller brom.

Desinfektion baserad på klor
Idealiskt klor-värde: 1,0 – 3,0 mg/l (ppm)

Vid en desinfektion med klor bör klorhalten alltid ligga inom området 1,0 – 3,0 mg/l (ppm). Här används DELPHIN Spa Klor* eller DELPHIN SPA Quick Tabs 20g*. DELPHIN Spa Klor Tabs 20g* är perfekt för spabadet som inte är i bruk regelbundet (bevarar en viss desinfektion en längre tid i spabadet). Vid nypåfyllning eller vattenbyte genomförs alltid en chockklorering. Likaså genomförs en chockklorering om vattnet blir grumligt, färgat, skummar eller luktar (se också sid 18/19). Chockklorering betyder att man tillför en högre klordosering. På det viset får man en mer genomgripande rengöring. Det är nödvändigt att regelbundet säkerställa att varken smuts eller mikroorganismer byggs upp i vattnet. DELPHIN OxiBooster* är en unik kombination av klor och aktivt syre för en mycket effektiv chockbehandling. Klorvärdet höjs snabbt och desinficerar spabadsvattnet. Värdet sjunker även snabbare än vid vanligt klor och det är därmed möjligt att bada redan kort tid efter en chockbehandling. Tänk på att desinfektion alltid följer efter testning och inställning av pH-värdet. Om det är fel pH-värde fungerar inte klormedlet. Klorvärdet får inte överstiga det rekommenderade området. Visar testresultaten att klorvärdet är för högt finns det tre alternativ. Snabbast sänker man värdet genom att tillföra DELPHIN Antiklor som avlägsnar överskottsklor i vattnet. Alternativt kan vattnet eller delar av vattnet bytas ut. Det tredje alternativet är att vänta. I så fall bör värdet bara ligga något över det rekommenderade och spabadet får förstås inte användas innan klorvärdet har gått ner

Hygieniskt spabadsvatten utan klor

Desinfektion baserad på aktivt syre
Idealiskt aktivt syre (O2)-värde: 5,0 – 8,0 mg/l
(2 timmar efter dosering)
Metoden med aktivt syre används som ett klorfritt alternativ.
Speciellt om man är klorallergiker eller vill undvika klorlukt kan
aktivt syre med fördel användas. Vi rekommenderar att man
använder produkter med aktivt syre som bas i kombination med
en aktivator. Använd DELPHIN SPA Shock* resp. ShockTabs 20g*
tillsammans med DELPHIN SPA Shock Support* för att uppnå en
bättre effektivitet. Det idealiska värdet av aktivt syre uppgår till
5 – 8 mg/l (ppm) ca 2 timmar efter dosering. Utöver en grunddesinfektion med aktivt syre bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med DELPHIN SPA Klor*.

Desinfektion baserad på brom
Idealiskt brom-värde: 2,0 – 3,0 mg/l (ppm) Brom är ytterligare en desinfektionsmöjlighet om man vill undvika klor. DELPHIN SPA BromTabs 20g* har en hög desinfektionskraft och är luktfri. Det idealiska bromvärdet är 2–3 mg/l (ppm). Utöver en grunddesinfektion med brom bör man genomföra en chockbehandling varannan vecka med DELPHIN SPA Shock* eller DELPHIN SPA Klor*.

Spa Brom Tabs 20g

Spa Brom Tabs 20g används till grunddesinfektion i

Ditt spabad i perfekt glans

För att hålla ditt spabad i perfekt skick behöver det rengöras regelbundet

Rengöring av patronfilter
Kalk, organiska partiklar, hud- och oljerester och annan smuts fastnar i filtret. Genom att rengöra filtret regelbundet med DELPHIN SPA Filter Cleaner, ökar du förutsättningarna för en optimal vattenkvalitet. Ta ut patronen från filterhuset och spreja på Filter Cleaner från topp till botten. Låt Filter Cleaner verka och när skummet har lagt sig, skölj av grundligt med kraftig vattenstråle. Ett patronfilter till spabad bör rengöras minst 1–2 ggr per månad.

Rengöring av rörsystem
Rörsystemet i spabadet behöver rengöras regelbundet för att förhindra bakterietillväxt i den beläggning som bildas i rören. Beläggning i rören försämrar även spabadets funktioner. DELPHIN SPA Pipe Cleaner avlägsnar detta biologiska skikt och rengör rörsystemet. Rengör rören precis innan varje vattenbyte som görs efter 3 till 4 månader. För att rengöra rören tillsätter du DELPHIN SPA Pipe Cleaner i ditt spabad som ska vara helt fyllt med vatten, kör vattencirkulationen under en kort stund, tappar ur vattnet och sköljer sedan av spabadet.Fyll upp med färskt vatten och chockbehandla med DELPHIN SPA Klor* eller DELPHIN SPA Shock*.

Rengöring av spabadet
I ett spabad bildas det ofta en smutsrand vid vattenkanten. DELPHIN SPA Gel Cleaner är ett alkaliskt rengöringsmedel som tar bort den randen. Applicera gelen på liner och låt den verka någon minut innan den torkas bort. Tack vare gelékoncistensen är medlet mer effektivt och mindre rengöringsmedel hamnar i badvattnet.

Specialprodukter hjälper dig att sköta ditt spabad

Motverka skumbildning
I spabadet uppstår ofta en lätt skumbildning på vattenytan. DELPHIN SPA Foam Fighter motverkar skummet och löser upp det. Vid konstant, kraftig skumbildning rekommenderar vi dessutom att tillsätta färskt vatten. För att undvika skumbildning bör man inte använda skummande rengöringsmedel.

Klarna spabadsvattnet
Riktigt kristallklart blir ditt poolvatten med DELPHIN SPA Gentle Clarifier. Produkten verkar som ett flockmedel och binder ihop små svävande partiklar som gör vattnet grumligt. Flockarna som bildas är stora och fasta och fastnar därmed i filtret. Denna egenskap gör att DELPHIN SPA Gentle Clarifier är särskilt lämplig för spabad med patronfilter. Gentle Clarifier består av hållbara råvaror och är fullständigt biologiskt nedbrytbar.

Användning av Klor Salt och Brom Salt i samband med respektive generator.

På senare år har det blivit mer och mer populärt att ha en klorinator eller en brominator monterad i spabadet. Denna utrustning genererar fritt klor eller fritt brom i ditt spabadsvatten. För att kunna göra det behöver det vara en viss koncentration av Klor Salt eller Brom Salt i vattnet som med hjälp av generatorn omvandlas till klor- eller bromjoner. De genererade klor- eller bromjonerna desinficerar spabadsvattnet. Saltanläggningen kan styras på två olika sätt. Antingen via en automatisk doseringsstation eller manuellt via en brytare på själva saltanläggningen. I bägge fallen måste man fortfarande mäta och justera klor respektive bromvärdet i vattnet. Som tidigare beskrivits är det också viktigt att pH-värdet är korrekt, eftersom ett fel pH-värde gör att klormedlet inte fungerar som de ska. Klorvärdet ska ligga mellan 1-3 mg/l medan bromvärdet ska ligga på 2-3 mg/l.

Problemlösningsschema

Grumligt vatten? Mjölkigt, grön- eller brunfärgat? Luktar vattnet illa? Klorlukt? Skum? De allra flesta problem löser du genom att stegvis följa det här schemat.

FilterKolla att filtret är rent och rengör vid behov med DELPHIN SPA
Filter Cleaner. Vid mycket smuts i filtret bör patronerna bytas ut.
TestTesta vattenvärden, framförallt pH-värdet och desinfektionsvärdet.
pH-värdetpH-värdet måste ligga mellan 7,0 och 7,4.
Detta är viktigt eftersom pH-värdet påverkar desinfektionen och
andra vattenvärden. Är pH-värdet för högt fungerar inte
klormedlet. Dubbelkolla pH-värdet igen efter du har utfört en
chockklorering och justera om nödvändigt.
Justera pH-värdet vid behov så att det ligger mellan 7,0 och 7,4.
Mäter du ett pH-värde under 7,0 höjer du pH-värdet med
DELPHIN Spa pH Plus.
Ligger testresultatet över 7,4 sänker du pH-värdet med DELPHIN
SPA pH Minus.
AlkalinitetHöj alkalinitetsvärdet ifall det ligger under det idealiska området
80-120 mg/l. Det kommer att underlätta att dosera rätt och ger
ett mer angenämt vatten.
DesinfektionGenomför en chokklorering med DELPHIN SPA Klor* eller
DELPHIN SPA Quick Tab 20g*. Vänta ett till två dygn och mät
klorvärdet igen. Klorvärdet ska nu ligga mellan 1 – 3 mg/l (ppm).
Om klorvärdet är noll två dygn efter chockkloreringen (inget fritt
klor i vattnet), genomför ytterligare en chockklorering. OBS!
Kontrollera alltid att pH-värdet är rätt innan du utför en
chockklorering.

Produkter som används:

DELPHIN SPA Filter Cleaner, 1 Liter

Genom att rengöra filtret regelbundet med DELPHIN SPA

DELPHIN SPA pH Plus, 1kg

(1)
Ditt spabad bör alltid ha ett pH-värde mellan

DELPHIN SPA Alkalinity Up, 1kg

Det kan vara svårt att ställa in korrekt

Delphin Spa pH Minus, 1,5kg

Delphin pH minus sänker pH-värdet i vattnet. Ett

Har du gått igenom problemlösningsschemat, mätt upp korrekta pH- och desinfektionsvärden men har ändå problem med grumligt eller missfärgat vatten? Läs då vidare om speciella orsaker.

Bra att veta när desinfektionen inte fungerar

Förorening av rörsystemet

Beläggningar eller föroreningar i rörsystemet kan leda till att denna smuts gör en bra desinfektion omöjlig. Var det länge sedan rörsystemet rengjordes? Vi rekommenderar att man rengör rörsystemet vid varje vattenbyte som bör ske var tredje eller fjärde månad.

Vattnet blir inte riktigt klart
Finns det små partiklar i vattnet som gör det grumligt men som är för små för att fångas upp i filtret? De kan flockas ihop med DELPHIN SPA Gentle Clarifier så att de fastnar i filtret. Rengör filterpatronen efter utflockningen.

Det luktar klor
Kloraminer är orsaken till klorlukt. Klorlukt uppstår när fritt klor i vattnet ”blir förbrukat” och det inte finns något, eller bara lite fritt klor kvar. Det är på så vis ett tecken på att vattenkvalitén börjar bli dålig och att det behövs mer fritt klor. Det är därför viktigt att du går igenom problemlösningsschemat (sid 18) inklusive chockkloreringen. Finns det fortfarande klorlukt efter det, rekommenderar vi att du byter ut allt eller delar av vattnet.

Cyanursyra
DELPHIN SPA Klor*, Quick Tabs 20g* och Klor Tabs 20g* innehåller stabiliserat klor. Stabiliserat klor är bundet till cyanursyra men denna bindning upplöses när klor reagerar med organiska föroreningar. Cyanursyran är kvar i vattnet och när koncentration av cyanursyran blir för hög, blockerar den kloret från att oxidera med smutspartiklarna. Som följd kan det totala klorvärdet som uppmäts ligga i det idealiska området medan andelen av fritt klor i vattnet är för liten så desinfektionen inte fungerar. Det går bra att ha en cyanursyranivå på 30-50 mg/l i vattnet. Om nivån ökar till över 100 mg/l är vår rekommendation att reducera mängden genom att tappa ut en del av vattnet och ersätta med nytt.

Produkter som används:

DELPHIN Spa Pipe Cleaner, 1 Liter

DELPHIN SPA Pipe Cleaner
(1)
DELPHIN Spa Pipe Cleaner tar bort avlagringar och

Delphin Spa Klor granulat 1 KG

(1)
Snabblösande klorgranulat som används båda till kontinuerlig klorering

DELPHIN SPA Quick Tabs 20g, 1kg

(1)
Snabblösande 20g, klortabletter som används både till kontinuerlig

DELPHIN SPA Gentle Clarifier, 1 Liter

Klarnar vattnet genom att flocka ut småpartiklar i

Hur behandlas missfärgat eller grumligt vatten?

Missfärgat vatten
Metallpartiklar i vattnet kan vara orsaken till missfärgat grönt, brunt eller svart vatten. Oftast löser man problemet med problemlösningsschemat (sid 18). Hjälper det inte kan man tillsätta DELPHIN SPA Kalkstabilisator som binder metallpartiklar i vattnet. Tillsättning av DELPHIN SPA Gentle Clarifier hjälper dessutom att få partiklarna ut ur spabadsvattnet. Håll igång filtret och rengör därefter filtret för att få bort de bundna partiklarna.

Grumligt vatten och kalkutfällningar

Grumligt vatten kan orsakas av kalk i vattnet. Kalkpartiklar finns normalt löst i vattnet men är vattnet för hårt kan det leda till kalkutfällningar och avlagringar på väggen. Kolla hårdheten när du misstänker eller vet att du har hårt vatten och tillsätt DELPHIN SPA Kalkstabilisator vid en hårdhetsgrad över 200 mg/l. Om spabadets väggar är skrovliga och det redan finns kalkavlagringar behöver spabadet rengöras med DELPHIN Metal Magic. Dosera 1 dl/1000 l vatten och låt vattnet cirkulera på låg hastighet tills vattnet blir klart. Rengör filtret.

Vad görs vid skummande vatten eller rostiga metalldelar?

Skummande vatten
Tvål, kroppsvårdsprodukter och rengöringsmedel är oftast orsaken till mycket skum i spabadet. Spruta DELPHIN SPA Foam Fighter på skummet. Byt ut vattnet eller delar av vattnet vid mycket skumbildning. Undvik hushållsrengöringsmedel när du rengör ditt spabad. Håll dig till rengöringsmedel som är framtagna för spabad.

Metalldelar korroderar
Orsaken är troligtvis att pH-värdet är för lågt eller har varit för lågt under en längre period. Höj pH-värdet med DELPHIN SPA pH Plus till det idealiska området 7,0 till 7,4. Kolla också hårdhetsgraden och höj hårdheten om det behövs med DELPHIN SPA
Hardness Up. Hårdheten ska ligga mellan 125 – 200 mg/l (ppm).

Produkter som används:

DELPHIN SPA Gentle Clarifier, 1 Liter

Klarnar vattnet genom att flocka ut småpartiklar i

Delphin Spa Hardness Up, 1kg

Använd Hardness Up för att höja kalciumhalten/hårdheten i

DELPHIN SPA Foam Fighter, 1 Liter

Löser upp skum, sprejas direkt på skummet. Flytande

Delphin Spa Kalkstabilisator

(1)
Delphin spa kalkstabilisator förhindrar utfällningar och avlagringar genom
Produkten har lagts till i din varukorg